nlenfr

Verover de markt met uw A-Merk en laat het opnemen in onze partner winkels
>> 👉

📝

Creëer hier je account

Reken op ons om aantrekkelijke product-fiches op te stellen

🔔

De winkels zijn meteen op de hoogte

Onze partner winkels krijgen per direct een korte voorstelling van uw A-merk en producten

🚚

Wij behartigen uw bestellingen

De order-administratie verloopt via Kappsul, u wordt op tijd betaald, en wij beschermen u tegen wanbetalers

💰

Wekelijkse afrekening

Wij maken wekelijks een betalingsstaat op en zorgen voor een veilige betaling

Een krachtig werkinstrument voor een vlotte verkoop

De A-merken die samenwerken met Kappsul vinden hun weg naar meer dan 5 nieuwe winkels per maand.

Count me in